Zie hoeveel pensioen je krijgt bij een gewijzigde pensioendatum

In de Mijn-omgeving van je Pensioenfonds of Verzekeraar vind je meestal een pensioenplanner. Hier zie je hoe hoog je pensioen is, als je eerder met pensioen gaat of deze later laat ingaan. Veel planners geven je ook het netto bedrag.

Hoger of lager
Over het algemeen werkt het vervroegen van je pensioen zo: hoe eerder je pensioen ingaat, hoe lager het bedrag per maand. Hoe later het ingaat, hoe hoger. Ook kun je vaak meer pensioen krijgen tot je AOW-leeftijd. Als dit kan, geeft de planner dit waarschijnlijk als optie aan.

Deeltijdpensioen
Ook kun je zien of je bijvoorbeeld in deeltijd met pensioen kunt, waardoor je minder kan werken en toch voldoende inkomen behoudt.