Eerder stoppen met werken

Het zondermeer opzeggen van baan en huis en naar het buitenland vertrekken, is een droom die uiteindelijk maar door een kleine aantal mensen ook echt wordt uitgevoerd. Maar die alsmaar verder opschuivende pensioenleeftijd een paar jaar naar voren halen, vervroegen dus, kan dat? Hoeveel pensioen heb ik opgebouwd?

Er is meer mogelijk dan je denkt. Vooral als je er net iets anders tegenaan kijkt. Misschien lukt het niet om nooit meer te werken voor je AOW leeftijd en moet je nog op enig moment een jaarsalaris gaan verdienen. Maak hier geen halszaak van en laat het op z’n beloop. Vaak gaan op het moment dat het moet deuren voor je open en komen er zaken op je pad. Daarin geloven is belangrijk.

eerder stoppen

Als je eerder met pensioen wilt gaan dan je AOW leeftijd, maar niet genoeg gespaard hebt om de inkomensterugval op te vangen, dan kun je eerder met deeltijdpensioen gaan. Juridisch en fiscaal is dit al mogelijk. Let op: je pensioenregeling moet dit wel toestaan. Over je inkomen betaal je inkomstenbelasting. Werken tijdens je pensioen heeft geen gevolgen voor je andere inkomsten (pensioenuitkering, AOW en andere spaarpotjes). Sterker nog: voor het deel dat je blijft werken, bouw je ook nog pensioen op. Je pensioenuitkering wordt daardoor hoger dan wanneer je helemaal stopt met werken.

In veel pensioenregelingen is het mogelijk om eerder met pensioen te gaan dan op de standaard pensioenleeftijd. Het pensioen wordt hierdoor lager omdat het over een langere periode moet worden uitgekeerd én omdat u bij een nog actief dienstverband minder lang pensioen opbouwt.

Hoeveel pensioen heb ik opgebouwd.

Voor een overzicht van uw pensioenaanspraken, ga naar mijn pensioenoverzicht.nl en log in met uw DigiD.

♦ Klik op deze link; https://www.mijnpensioenoverzicht.nl

Krijgt u geen goed zicht op uw situatie, neem een betrouwbare adviseur in de arm.

♦ Maak een afspraak; www.meeus.nl

 

René Tammer

Bewaren

Vroegpensioen…eerder stoppen.

Tot welke leeftijd moet ik werken?

Je zou mogen verwachten dat werknemers stoppen met werken op het moment ze de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken. Velen halen dat niet als gevolg van de recente economische crisis. De laatste jaren is er bovendien veel veranderd rondom de hoogte van de AOW-leeftijd. Hoe hoog je AOW-leeftijd precies is, hangt af van je geboortedatum. Op de subpagina ‘Pensioenleeftijd’ lees je vanaf welke leeftijd je precies een AOW-uitkering ontvangt.

Heb je een aanvullend pensioen (van je werkgever)? Eerder met pensioen en kosten

Je kunt er echter voor kiezen eerder met pensioen te gaan voordat je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Maar eerder stoppen met werken kost geld. Stop je bijvoorbeeld op je 60e met werken, dan laat je vijf tot zeven arbeidsjaren liggen. In deze jaren beschik je niet over een inkomen en je bouwt ook geen pensioen op.

Maar als je dienstverband al is beëindigd en je een zogenaamd premievrij pensioen hebt (niet langer een opbouw van pensioen) en je kunt geen inkomen genereren, dan zou een vervroeging van het pensioen naar leeftijd X een oplossing kunnen zijn. Het pensioenreglement moet daar wel in voorzien! Gemiddeld lever je 7 procent van je pensioen in per jaar dat je eerder met pensioen gaat.

aow

Het is bij eerder stoppen met werken een kwestie van rekenen.
Wat ontvangt u straks aan AOW? Wat is het werkgeverspensioen en zijn er nog aanvullende regelingen? Kunt u een bedrijf verkopen? Is de hypotheek grotendeels afgelost? Zit er overwaarde op uw huis? Allemaal factoren die van invloed zijn op de beslissing om al dan niet eerder te stoppen met werken.

Vermenigvuldig uw pensioenbedrag met de factor die hoort bij het aantal jaren dat u eerder wilt stoppen met werken en u weet ongeveer wat u aan pensioen overhoudt.

Hoeveel jaar eerder Factor
1 jaar 0,94
2 jaar 0,88
3 jaar 0,82
4 jaar 0,77
5 jaar 0,73

Vaak is het vervroegen naar leeftijd 62 al een reële optie om te doen. Dit nog eens gecombineerd met een laag/hoog constructie voor een drietal jaren drukt de verlaging levenslang op hogere leeftijd.

 

René Tammer