Pensioenleeftijd

De AOW-leeftijd was jarenlang 65 jaar, net als de pensioenleeftijd. Maar we leven gemiddeld langer en dus heeft de overheid besloten de AOW-leeftijd in stapjes te verhogen. In onderstaande tabel kunt u uw AOW-leeftijd terugvinden.

Tabel_AOWleeftijd

De pensioenleeftijd voor uw aanvullend verzekerd pensioen schuift mee, maar dan ineens van 65 naar 67 jaar.