Ik wil mijn pensioen vervroegen

In veel pensioenregelingen is het mogelijk om eerder met pensioen te gaan dan op de standaard pensioenleeftijd. Het pensioen wordt hierdoor lager. Hoeveel lager verschilt per pensioenregeling. Ook bouwt u minder pensioen op als u eerder stopt met werken.

Wanneer gaat u met pensioen?
De AOW-leeftijd was jarenlang 65 jaar, net als de pensioenleeftijd. Maar we leven gemiddeld langer en dus heeft de overheid besloten de AOW-leeftijd in stapjes te verhogen. De pensioenleeftijd schuift mee, maar dan ineens van 65 naar 67 jaar.

Als de pensioenrichtleeftijd van uw pensioenregeling nu 67 jaar is, kunt u waarschijnlijk toch eerder met pensioen. Mogelijk ontvangt u al eerder dan op uw 67e en 3 maanden AOW en wilt u dan ook al met pensioen.

stoppen

Wilt u eerder stoppen, dan zijn er de volgende mogelijkheden:

  • U spaart geld om de periode tot uw pensioen te overbruggen. U kunt hiervoor uw eventuele tegoed uit een levensloopregeling of een andere spaarpot gebruiken. Daarnaast kunt u misschien wel gebruik maken van een andere overgangsregeling, zoals vut of prepensioen, of een extra spaarmogelijkheid in uw pensioenregeling.
  • U laat uw ouderdomspensioen gewoon eerder ingaan. Let op: uw pensioen wordt lager omdat het over een langere periode moet worden uitgekeerd én omdat u bij een nog actief dienstverband minder lang pensioen opbouwt. Voor meer informatie zie de blog over vroegpensioen op deze website; “vroegpensioen….eerder stoppen”