Vroegpensioen….eerder stoppen.

Tot welke leeftijd moet ik werken?

Je zou mogen verwachten dat werknemers stoppen met werken op het moment ze de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken. Velen halen dat niet als gevolg van de recente economische crisis. De laatste jaren is er bovendien veel veranderd rondom de hoogte van de AOW-leeftijd. Hoe hoog je AOW-leeftijd precies is, hangt af van je geboortedatum. Op de subpagina ‘Pensioenleeftijd’ lees je vanaf welke leeftijd je precies een AOW-uitkering ontvangt.

Heb je een aanvullend pensioen (van je werkgever)? Eerder met pensioen en kosten

Je kunt er echter voor kiezen eerder met pensioen te gaan voordat je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Maar eerder stoppen met werken kost geld. Stop je bijvoorbeeld op je 60e met werken, dan laat je vijf tot zeven arbeidsjaren liggen. In deze jaren beschik je niet over een inkomen en je bouwt ook geen pensioen op.

Maar als je dienstverband al is beëindigd en je een zogenaamd premievrij pensioen hebt (niet langer een opbouw van pensioen) en je kunt geen inkomen genereren, dan zou een vervroeging van het pensioen naar leeftijd X een oplossing kunnen zijn. Het pensioenreglement moet daar wel in voorzien! Gemiddeld lever je 7 procent van je pensioen in per jaar dat je eerder met pensioen gaat.

aow

Het is bij eerder stoppen met werken een kwestie van rekenen.
Wat ontvangt u straks aan AOW? Wat is het werkgeverspensioen en zijn er nog aanvullende regelingen? Kunt u een bedrijf verkopen? Is de hypotheek grotendeels afgelost? Zit er overwaarde op uw huis? Allemaal factoren die van invloed zijn op de beslissing om al dan niet eerder te stoppen met werken.

Vermenigvuldig uw pensioenbedrag met de factor die hoort bij het aantal jaren dat u eerder wilt stoppen met werken en u weet ongeveer wat u aan pensioen overhoudt.

Hoeveel jaar eerder Factor
1 jaar 0,94
2 jaar 0,88
3 jaar 0,82
4 jaar 0,77
5 jaar 0,73

Vaak is het vervroegen naar leeftijd 62 al een reële optie om te doen. Dit nog eens gecombineerd met een laag/hoog constructie voor een drietal jaren drukt de verlaging levenslang op hogere leeftijd. Kies voor een hoog/laag constructie juist om een overbrugging naar de AOW uitkering te realiseren.

 

René Tammer

Leefklimaat

Waar woon je op dit moment? Wat geef je het leefklimaat voor een cijfer. Hoe hoog zijn bijvoorbeeld je bijkomende woonlasten qua gemeentebelastingen en dergelijke. Hoe verhouden zich de huizenprijzen in jouw regio tot de andere regio’s?

Het leven in Zuid Limburg is beduidend goedkoper dan in de drukke randstad. Met een aanzienlijk lager budget per maand kun je hier uitstekend rondkomen. Maar zo zijn er diverse prachtige plekken in de wereld waar het nog beduidend goedkoper en prima toeven is.

Natuurlijk is er een stukje moed voor nodig om een ​​drastische verandering te maken, maar dan kan een lager pensioeninkomen op talloze plaatsen voldoen om daarvan te kunnen leven! Het begin van besef hoeveel mensen er over de hele wereld zijn opgesloten in een levensstijl waarvan ze niet genieten, gewoon omdat ze niet weten dat andere opties beschikbaar zijn.

Naast een andere regio in Nederland wat zijn dan de plaatsen waar men over de hele wereld kan leven met een bescheiden maandelijks budget.

map-view-cost-of-living

Via Numbeo kun je zoeken hoeveel het kost om in een bepaalde plaats te wonen. Of hoe het staat met de luchtvervuiling, gezondheidszorg, criminaliteit en dergelijke. Deze aspecten kun je niet tegelijk meenemen in je zoekopdracht. Via de handige website The Earth Awaits kun je die aspecten wel in één keer meenemen in je zoekopdracht. Zo krijg je snel een idee wat voor jou geschikte bestemmingen binnen je budget en overige wensen zouden kunnen zijn.

Wat is jouw plek die past als een jas?

 

René Tammer

Oplossingsgericht

Annemarie van Gaal, bekend door haar inzet voor bewustwording in financiële zaken, geeft veelal oplossingen voor problemen waar wij als maatschappij tegen aan lopen. Wie staat er nou eens op om deze ideeën uit te laten voeren. Kamerleden doe hier iets mee.

Proef tot het komen van een Basisinkomen

Over de groep 60-plussers geeft zij aan dat deze vrijwel kansloos zijn om ooit nog fulltime aan de slag te komen. Ze wil daarom de sollicitatieplicht voor deze groep afschaffen en de daaraan gekoppelde uitkeringen ook. De 60-plusser kan in de aanloop naar zijn pensioen met het basisinkomen alsnog in zijn of haar levensonderhoud voorzien, en daarna vervangt het inkomen de AOW.  Huur- en zorgsubsidie worden voor deze groep afgeschaft, waardoor de oudere meer duidelijkheid geboden wordt en het terugvorderen van onterecht uitgekeerde subsidies niet tot financiële problemen leidt. Volgens Van Gaal zou een dergelijke ingreep tot “een fijnere samenleving” leiden. Bevrijd van regelgeving en rompslomp staat het de ouderen vrij zich in te zetten voor de maatschappij en hierin wel degelijk te participeren op een manier die bij hen past. Ook wij maken ons sterk voor een eerste opstap naar het invoeren van een basisinkomen voor een beperkte groep.

Woningtekort

woning

Problemen zijn er niet om eindeloos vooruit te duwen, problemen zijn er om op te lossen; en er is geen probleem zo groot, of er is wel een oplossing voor te bedenken. Zelfs voor het nijpende woningtekort in ons land.  Zij ziet hiervoor een oplossing middels het toestaan van permanente bewoning van vakantie woningen voor de groep ouderen. Deze groep ouderen laat dan een vaak te groot geworden woning achter voor iemand die daar juist met zijn of haar gezin naar op zoek is. Iedereen kan weer doorstromen zoals de jongeren met een goede baan die hun studentenkamer ook weer kunnen verlaten.

Juist de nieuwere vakantiewoning is uitermate geschikt voor permanente bewoning en ligt vaak in de natuur. Annemarie stelt; “Ik denk dat veel ouderen graag hun huis in de stad zouden verkopen, de overwaarde verzilveren en voor minder geld een mooie vakantiewoning in de natuur zouden kopen”.

Nou wij voelen daar wel voor. Een passende woning in een fijne omgeving en het AOW gat deels opgevuld! Natuurlijk kun je op deze manier ook bewust gaan bouwen voor deze groep 60 plussers inclusief de nodige voorzieningen op loopafstand.

 

René Tammer

Bewaren

Eerder stoppen met werken

Het zondermeer opzeggen van baan en huis en naar het buitenland vertrekken, is een droom die uiteindelijk maar door een kleine aantal mensen ook echt wordt uitgevoerd. Maar die alsmaar verder opschuivende pensioenleeftijd een paar jaar naar voren halen, vervroegen dus, kan dat? Hoeveel pensioen heb ik opgebouwd?

Er is meer mogelijk dan je denkt. Vooral als je er net iets anders tegenaan kijkt. Misschien lukt het niet om nooit meer te werken voor je AOW leeftijd en moet je nog op enig moment een jaarsalaris gaan verdienen. Maak hier geen halszaak van en laat het op z’n beloop. Vaak gaan op het moment dat het moet deuren voor je open en komen er zaken op je pad. Daarin geloven is belangrijk.

eerder stoppen

Als je eerder met pensioen wilt gaan dan je AOW leeftijd, maar niet genoeg gespaard hebt om de inkomensterugval op te vangen, dan kun je eerder met deeltijdpensioen gaan. Juridisch en fiscaal is dit al mogelijk. Let op: je pensioenregeling moet dit wel toestaan. Over je inkomen betaal je inkomstenbelasting. Werken tijdens je pensioen heeft geen gevolgen voor je andere inkomsten (pensioenuitkering, AOW en andere spaarpotjes). Sterker nog: voor het deel dat je blijft werken, bouw je ook nog pensioen op. Je pensioenuitkering wordt daardoor hoger dan wanneer je helemaal stopt met werken.

In veel pensioenregelingen is het mogelijk om eerder met pensioen te gaan dan op de standaard pensioenleeftijd. Het pensioen wordt hierdoor lager omdat het over een langere periode moet worden uitgekeerd én omdat u bij een nog actief dienstverband minder lang pensioen opbouwt.

Hoeveel pensioen heb ik opgebouwd.

Voor een overzicht van uw pensioenaanspraken, ga naar mijn pensioenoverzicht.nl en log in met uw DigiD.

♦ Klik op deze link; https://www.mijnpensioenoverzicht.nl

Krijgt u geen goed zicht op uw situatie, neem een betrouwbare adviseur in de arm.

♦ Maak een afspraak; www.meeus.nl

 

René Tammer

Bewaren

Leeftijd 62 en een heel leven voor je

Wat is oud. Zestigers in ieder geval niet, blijkt uit Brits onderzoek. Zij voelen zich tot 16 jaar jonger dan hun echte leeftijd en ze gedragen zich hier ook naar. Deze oudere generatie weet wel met computers om te gaan, houdt van verre buitenlandse reizen en is gewend om geld aan eigen vermaak of vrienden uit te geven.

Uit een andere studie blijkt dat zestigplussers drie keer meer kans hebben om dagelijks te sporten dan twintigers. Sommigen denken dat sport hen aantrekkelijker voor het andere geslacht maakt. Lekker laten denken zeggen wij dan.

Hieruit blijkt dat er de laatste decennia het nodige veranderd is in hoe wij tegen het leven aan kijken. Zeker als je nu meer kunt beschikken over vrije tijd, dan kan er sprake zijn van weer een hele nieuwe fase in je leven.

fase 1

  • de dagelijkse zorg voor de kinderen is weggevallen
  • het werk kun je geheel of deels loslaten
  • kunt dingen doen waar jij zelf achter staat en een goed gevoel van krijgt
  • meer aandacht voor een ander, meer persoonlijk en minder zakelijk
  • de scherpe kantjes zijn er vanaf. Hardlopers zijn….
  • tevreden zijn met wat je hebt. Bedenk dat gelukkige mensen in het moment leven.

Zestigplussers hebben allemaal dingen meegemaakt, ook gebeurtenissen die niet leuk waren. Maar gelukkige mensen proberen te genieten van het heden. Neem niet teveel ballast uit het verleden met je mee. Je weet hoe zwaar een rugzak kan zijn, laat het los.

We worden ouder omdat we de mogelijkheden hebben om ouder te worden. Voedsel is genoeg voorhanden, gezondheidszorg is beter en niet te vergeten we willen ook ouder worden. We worden nu met z’n allen ouder maar het is niet zo dat mensen in absolute zin nu ouder worden dan vroeger.

Mocht je op deze leeftijd de mogelijkheid hebben om je betaalde baan vaarwel te zeggen, dan krijg je nu de kans om een extra fase in je leven vorm te geven. Maar hoe doe je dit, hoe ga je jouw leven opnieuw vorm geven en wat zijn de kaders hiervoor?

Op deze website staan deze vragen centraal in de nodige blogs en de specifieke pagina’s.

 

René Tammer

 

Minder spullen geeft lucht

Minder spullen geeft lucht en een beter zicht.

Een beweging richting een meer  “simpel” leven houdt in;

collect

1. Minder stress – Een simpel leven betekent spullen wegdoen. Het is een keer genoeg. Je geluk is niet afhankelijk van je spullen en jij bent niet de som van je spullen. Je bent niet je huis, je mooie auto, of je interieur. Dat zijn externe dingen. Geluk komt vanuit jezelf. Zolang je geluk afhankelijk is van spullen, zal je altijd stress blijven voelen. Stress om dingen te verliezen. Stress dat dingen breken. Stress dat dingen niet meer hip zijn. Je bent ook niet verantwoordelijk voor het geluk van een ander. Je hoeft niet alles op je schouders te nemen. 2. Tijd voor belangrijke dingen – Welke prioriteiten stel ik in het leven. Waar wordt je op de lange termijn echt gelukkig van? Wat zijn je mooiste herinneringen van de afgelopen jaren? De mensen in je leven. Door je minder te richten op spullen heb je meer tijd en energie om te besteden aan de mensen die je lief hebt. Je familie, je vrienden, je kennissen, je collega’s. Ook heb je meer tijd en geld voor je hobby’s, interesses, en passies. Dat zijn de dingen die niemand je af kan nemen. Een simpel leven betekent minder spullen en meer relaties en vriendschappen. 3. Jaren eerder met pensioen – Een bijkomend voordeel van een simpel leven is dat je meer overhoudt om te sparen en beleggen voor later. Leef je vandaag een simpeler en spaarzamer leven dan kan je jaren eerder met pensioen. Spaar je namelijk vandaag 50% van je inkomen, dan kan je een jaar eerder met pensioen. Je levenskosten zijn maar de helft van je inkomen. Dus voor elk jaar dat je werkt kan je twee jaar leven. Bespaar op spullen, bouw een buffer op, en je hebt meer rust, zekerheid, en vrijheid in je leven.

 

René Tammer

Bewaren

Bewaren

Vroegpensioen…eerder stoppen.

Tot welke leeftijd moet ik werken?

Je zou mogen verwachten dat werknemers stoppen met werken op het moment ze de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken. Velen halen dat niet als gevolg van de recente economische crisis. De laatste jaren is er bovendien veel veranderd rondom de hoogte van de AOW-leeftijd. Hoe hoog je AOW-leeftijd precies is, hangt af van je geboortedatum. Op de subpagina ‘Pensioenleeftijd’ lees je vanaf welke leeftijd je precies een AOW-uitkering ontvangt.

Heb je een aanvullend pensioen (van je werkgever)? Eerder met pensioen en kosten

Je kunt er echter voor kiezen eerder met pensioen te gaan voordat je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Maar eerder stoppen met werken kost geld. Stop je bijvoorbeeld op je 60e met werken, dan laat je vijf tot zeven arbeidsjaren liggen. In deze jaren beschik je niet over een inkomen en je bouwt ook geen pensioen op.

Maar als je dienstverband al is beëindigd en je een zogenaamd premievrij pensioen hebt (niet langer een opbouw van pensioen) en je kunt geen inkomen genereren, dan zou een vervroeging van het pensioen naar leeftijd X een oplossing kunnen zijn. Het pensioenreglement moet daar wel in voorzien! Gemiddeld lever je 7 procent van je pensioen in per jaar dat je eerder met pensioen gaat.

aow

Het is bij eerder stoppen met werken een kwestie van rekenen.
Wat ontvangt u straks aan AOW? Wat is het werkgeverspensioen en zijn er nog aanvullende regelingen? Kunt u een bedrijf verkopen? Is de hypotheek grotendeels afgelost? Zit er overwaarde op uw huis? Allemaal factoren die van invloed zijn op de beslissing om al dan niet eerder te stoppen met werken.

Vermenigvuldig uw pensioenbedrag met de factor die hoort bij het aantal jaren dat u eerder wilt stoppen met werken en u weet ongeveer wat u aan pensioen overhoudt.

Hoeveel jaar eerder Factor
1 jaar 0,94
2 jaar 0,88
3 jaar 0,82
4 jaar 0,77
5 jaar 0,73

Vaak is het vervroegen naar leeftijd 62 al een reële optie om te doen. Dit nog eens gecombineerd met een laag/hoog constructie voor een drietal jaren drukt de verlaging levenslang op hogere leeftijd.

 

René Tammer